Om Rasen

Boerboelns Historia

Det är osäkert var Boerboeln har sitt ursprung man tror att rasen går tillbaka till holländaren Jan van Riebeeck:s ankomst i Sydafrika på 1700-talet. Med sig hade Van Riebeeck en Bullenbijter (en typ av europeisk Mastiff). Denne korsades med inhemska sydafrikanska hundar och andra raser som följde med immigranterna men ingen är säker på exakt vilka raser som var inblandade. Ursprungligen användes hundarna som boskaps-, vakt- och jakthundar.

Endast de hårdaste och tuffaste Boerboel avlades det på. Detta eftersom de skulle kunna skydda sig själva, sina ägare och deras egendom mot rovdjur som hyenor, leoparder, babianer mm. Men även mot objudna tvåbenta gäster.

På 1980-talet bildades Boerboel Breeders Association i Sydafrika för att skydda standarden. Framtiden för rasen ansågs därmed vara säkrad. Idag är rasen mycket populär och har exporterats över hela världen. Även om hundarna fortfarande används till boskapsvakt, så används Boerboel idag främst som familjehund och till skydd.

Temperament och egenskaper

Boerboeln har utvecklats till en kärleksfull kamrat med ett jämnt temperament. Den är lojal, stark och väldigt beskyddande.

Hundaggressivitet är en oönskad egenskap eftersom det ofta är nödvändigt att låta flera hundar arbeta i en grupp. Eftersom Boerboeln i första hand är en vakthund som ska vakta ägarna, deras familj och egendom är hunden nöjd med att få vara hemma, så länge hunden har ett område som denne kan vakta. Rasen har lätt att anpassa sig och lever den inte på en gård med stor tomt som ska vaktas klarar hunden även detta. Den måste dock då få regelbunden motion. En långpromenad om dagen är då ett absolut minimum. Rasen är inte rymningsbenägen eller skällig av sig (utan anledning), utan hunden stannar nära hemmet och är i regel tyst – vilket är vad rasen har avlats för.

Boerboeln är en stor hund. Den har en väl utvecklad muskulatur över hela kroppen med ett flytande rörelsemönster -en imponerande och stark hund. Boerboeln är lättsam, men kräver en hel del uppmärksamhet och kärlek av sina ägare.

Lydnadsträning rekommenderas starkt eftersom det är en kraftfull och egensinnig ras. Pga rasens mycket utpräglade vakt- och beskyddarinstinkt är en intensiv och tidig socialisering mycket viktig om hunden ska fungera som familjehund. En Boerboel som inte stimuleras fysiskt och mentalt och inte heller har möjligheten att vakta ett område eller boskap kommer att hitta på egna saker att göra vilket oftast blir ett bekymmer för ägaren. Boerboelägare kan vittna om att rasen är extremt känslig för ägarens humör och anpassar sig därefter.

På grund av behovet av intensiv socialisering, uppfostran och träning är Boerboeln ingen ras som rekommenderas till första gångs ägare. Kontrolleras inte hundarnas mycket utpräglade vaktinstinkt och styrka kan dessa  bli mycket svåra att hantera och till och med agressiva.

Annons