Inför valpköpet

Som uppfödare är det vår uppgift att hjälpa dig genom processen av valpköpet. Men innan du kontaktar din uppfödare är det viktigt att du och hela familjen har gått igenom ett antal punkter som vi sammanställt nedan. Först när ni kan bocka av alla punkter nedan är det dags att boka in ett möte med en uppfödare:

Ska vi ha hund?

Detta är naturligtvis en grundläggande fråga i ett valpköp. Det kanske låter märkligt, men det är många gånger långt ifrån en självklarhet att detta beslut är förankrat i hela familjen innan uppfödare kontaktas. Det är viktigt att denna önskan inte bara uppkommit hos en eller några familjemedlemmar, utan alla i familjen måste vara helt överens om att man önskar att utöka familjen med en hund. I detta övergripande beslut måste följande delfrågor vara genomtänkta och besvarade:

 • Alla är med på att en hund innebär både nöje och ansvar som måste tas så länge hunden lever. Detta innebär även en del uppoffringar, både i vardagen men även när det gäller t ex semesterplanering.
 • Vem har hand om hunden när ni är på jobbet – kan den följa med eller finns alltid någon hemma? Frågan är viktigast när man diskuterar valpköp, men är även viktig att kunna besvara när man har tänkt att skaffa en unghund eller vuxen hund. Att hunden ska behöva vara hemma ensamt många timmar varje dag är inget alternativ!
 • Ska vi ha en valp, unghund eller vill vi ta oss an en vuxen omplacering? Alla alternativ har sina för- och nackdelar.
 • Om det finns andra hundar i hemmet, hur är dessa med andra hundar? Är det ens möjligt att ta in en ny hund i flocken? Om jag redan har flera hundar, hinner jag med ännu en hund?
 • Hane eller tik?
 • Om jag är sjukskriven/har sjukpension pga att jag har kronisk värk, nedsatt rörlighet eller nedsatt fysisk styrka finns det andra i familjen som fysisk orkar hålla i hunden i koppel och rasta den dagligen om jag själv inte kan göra detta? Att ha hunden lös i alla situationer är inget alternativ!
 • När ska vi ha hund – i år/nästa år/när barnen har flyttat/när den gamla hunden lämnat oss/etc?
 • Vill vi köpa en hund eller vill vi ha en hund på foder (dvs en hund där uppfödaren behållit avelsrätten)?
 • Har vi råd att skaffa hund? Det valpen kostar är ju bara en liten del av vad hunden kostar under dess liv. Räkna på vad försäkring, foder, tillbehör, eventuella kurser, etc kostar. Räkna med att dessutom lägga undan lite pengar varje månad till oförutsedda kostnader. Även om hunden är försäkrad, täcker inte försäkringen alla kostnader som kan uppstå genom sjukdom eller olycka. Detta gäller även hundar man får på foder, även om uppfödaren står för en del av de löpande kostnaderna!

Vilken ras vill vi ha?

Först när punkterna ovan är färdig diskuterade och alla är överens om att en hund ska få flytta in bör man fundera över rasvalet. Även här ska alla vara överens. Fundera över vad det är ni förväntar er av hunden och vilka egenskaper den ska ha. Utifrån er familjesituation, era fritidsintressen och era tidigare erfarenheter av att äga hund väljer ni en ras – välj aldrig ras efter utseende! I vårt fall gäller det rasen Boerboel och även här behöver följande delfrågor besvaras:

 • Har jag läst rasstandard och rashistoria? Om inte, så är det något som måste göras innan jag går vidare i mitt beslutsfattande.
 • Jag är medveten om att Boerboel inte är erkända av SKK – jag kan därmed inte tävla inom hundsport för att få championat och kan inte heller ställa ut hunden som det är brukligt inom andra raser. Är detta något som passar mina fritidsintressen?
 • Jag är medveten om att Boerboel är en ras som har mycket till extrem vakt. Passar en sådan ras in i vår boendesituation?
 • Jag är medveten om att Boerboel blir stora när de är vuxna. Detta medför ibland vissa begränsningar vad gäller den fysiska belastningen och kräver att man beaktar vissa saker under hundens uppväxt. Detta medför även att hunden som vuxen är fysisk mycket stark. Är det något som passar in i vår boendemiljö, familjesituation och fritidsintressen? Är det något jag klarar av?
 • Jag är medveten om att vissa individer inom rasen kan ha stark bytesdrift och jaktinstinkt. Är detta något som jag kan hantera?
 • Jag är medveten om att Boerboel är förbjudna att äga i vissa länder och att detta även gäller mig som turist eller gästarbetare. Är detta något som passar min livssituation och mina fritidsintressen?

Val av uppfödare

När alla dessa punkter ovan är besvarade och ni har kommit fram till att ni vill ha en Boerboel är det dags att kontakta en uppfödare. Många uppfödare har hemsidor där de presenterar rasen och sin uppfödning. Titta runt på hemsidorna och fundera på om det du ser stämmer överens med vad du förväntar dig av din uppfödare.

Lämpligaste sättet att kontakta en uppfödare på är att ringa den. På så sätt får man en bättre uppfattning om personen/personerna bakom kennelnamnet, har möjlighet att ställa några fler fördjupande frågor om rasen och uppfödaren har en möjlighet att bilda sig en uppfattning om er. Ifall ni svarar på en annons som uppfödaren har lagt ut på någon annonssida angående en särskild valp eller kull, så är det viktigt att ha koll på följande frågor:

 • Har jag verkligen läst hela annonsen ordentligt?
 • Står det krav eller restriktioner i annonsen? Om ja, så står dessa av en anledning och det är då viktigt att veta att man verkligen uppfyller dessa.
 • Om annonsen handlar om en foderhund, är jag medveten om innebörden av att ta sig an en hund på foder? Är jag beredd att ta ansvaret som följer ett fodervärdsavtal? Bor jag tillräckligt nära uppfödaren?

Om du ändå vill kontakta uppfödaren skriftligen, så tar dig en stund att formulera ett utförligt meddelande där du beskriver dig, din familj, din boendesituation, vad du har för tidigare erfarenheter av hund och vad du förväntar dig av den nya hunden. Var ärlig, även mot dig själv. Osanningar kommer fram och resulterar i att du med stor sannolikhet nekas köpa valp eller att du blir missnöjd med ditt köp, eftersom uppfödaren inte hade möjlighet att matcha rätt valp med dig. Var noga med att skicka med ett telefonnummer där man kan nå dig eller någon annan i familjen som kan ta samtal med uppfödaren. Om man bara kan nå dig under vissa tider, så var noga med att upplysa om det.

När du nu har pratat med en uppfödare som du känner dig trygg med och är helt klar på alla punkter ovan, ja först då är det dags att boka in ett besök hos uppfödaren. Har du inte träffad representanter av rasen ännu, så är det nu du har möjlighet att göra detta.

Uppfödaren avsätter en stor del av sin tid för ett sådant besök, för i regel är det inget som görs bort på en kort stund. Var därför beredd att också avsätta ett antal timmar till besöket och lämna tidsplaneringen fri efteråt, så att du inte behöver stressa iväg till nånting. Har ni små barn i familjen är det bra att lämna dessa hos kompisar eller barnvakt vid första besöket. Det brukar vara mycket att prata om. Det kan bli väldigt tråkigt för barnen och därmed jobbigt för både er och uppfödaren. Barnen kan ni sedan ta med vid ett annat besök, eftersom konversationen då mer kommer att bestå av lättare småprat och det finns då bättre tid att besvara alla frågor som barnen eventuellt har, vilket gör besöket mindre tråkigt för dem. Har ni svårt att hitta en barnvakt för den dagen ni ska åka på första besöket, upplys uppfödaren om detta så att denne kan förbereda sig.

Annons