Avelsmål

Vår målsättning är att avla fram rastypiska Boerboel med utmärkt fysisk hälsa. Eftersom dysplasi är vanligt förekommande inom rasen är det av högsta prioritet för oss att enbart  använda friröntgade föräldrar inom vår avel, som har så många friröntgade  förfäder som möjligt. Lika viktigt är det att bibehålla Boerboelns otroliga mentalitet. En  dålig mentalitet eller fysiska defekter kan aldrig vägas upp av en korrekt exteriör.

Annons